quyền lợi khi ký quỹ mua nhà

Khi mua bất động sản chỉ nên ký quỹ hoặc chỉ đặt cọc trước

55a4daa99be3e_1436867241

Điều 14 của Luật Kinh doanh BĐS chỉ mới nêu các nguyên tắc của hình thức ứng tiền trước mà không cụ thể để xét


Blog Bất Động Sản – Blog Nhà Đất – Bất Động Sản – Nhà Đất Số